TO-220功率电阻,TO-247功率电阻
          首页   |    关于我们   |    产品介绍   |    技术支持   |    行业动态   |    客户留言   |    电阻总站   |


 联系我们
TEL: 010-82967213-802
FAX: 010-82967213-811
MSN: xhd@mhfs.cn
QQ: 81140229
Email ff8716@163.com
http: http://www.vk-dz.com

 产品分类
  TO-220功率电阻/20W
  TO-220功率电阻/30W
  TO-220功率电阻/35W
  TO-220功率电阻/50W
  TO-247功率电阻/100W
  水泥电阻器
  铝壳电阻器

 浏览量排行
TO-220封装功率电阻:TR20DBE47R5
TO220功率电阻:TR20DBE51R1
TO-220功率电阻:TR20DBE49R9
小型功率电阻:TR20DBE64R9
小型功率电阻:TR20DBE66R5
TO-220功率电阻:TR20DBE0590
小型功率电阻:TR20DBE54R9
功率电阻:TR20DBE68R1
TO-220功率电阻:TR20DBE4420
功率电阻:TR20DBE0560
TO-220功率电阻:TR30FBD6650
功率电阻:TR30FBD5100
功率电阻:TR30FBD6040
TO-220功率电阻:TR30FBD6490
小型功率电阻:TR30FBD7150
TO220功率电阻:TR30FBD5650
TO-220封装功率电阻:TR30FBD6200
小型功率电阻:TR30FBD6980
功率电阻:TR30FBD5110
小型功率电阻:TR30FBD5900
 

  产品列表 > TO-220功率电阻/20W
首页 上页 下页 尾页 页次:第 1 页    共 134 页 共有 2672 种物料 转到第

  热线电话: 010-82967213-802 传真:010-82967213-811 QQ:81140229 Emal:ff8716@163.com